Základní škola pro žáky se specifickými

poruchami učení Karlovy Vary

Naše škola

Základní informace o naší škole

 

Čísla přijatých dětí do 1.tř. ve šk. roce 2019/2020 : 1519, 1619, 1719, 1819, 1919, 2019, 2119.
 
Co se skrývá za názvem?

Jsme státní základní škola ( plníme RVP běžné základní školy, neplatí se žádné školné), a využíváme speciálních postupů a pomůcek.

Co nabízíme?

V klidném prostředí rodinné vilky ( Horní Drahovice, blízko lesa), na základě mnohaletých zkušeností (škola funguje už od roku 1971) pomáhají speciální pedagogové dětem překonávat četná úskalí plynoucí z toho, že každé dítě je jiné, ale požadavky školy jsou pro všechny stejné.

Naše nadstandartní péče zahrnuje:
 1. individuální přístup – maximálně 12 žáků ve třídě
 2. respektování osobního tempa a potřeb dítěte
 3. speciálně pedagogickou péči
  • dětem se věnují spec. pedagogové
  • využití speciálních postupů a pomůcek
  • odborná náprava spec. poruch učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie…)
  • individuální logopedická péče
 4. relaxační a nápravná cvičení v rámci vyučování i školní družiny
 5. výuku cizího jazyka od 3. ročníku
 6. vypracování domácích úkolů ve školní družině (nižší ročníky)
 7. využívání počítačové učebny, vybavené spec. výukovými a nápravnými programy
 8. školní kroužky
 9. účast na sportovních akcích v rámci kraje
 Šepty kolem školy

Ve dnech 29.-.30.4.2019 je ředitelské volno

 

25.4.2019 se konají individuální třídní schůzky


 ZÁJMOVÉ KROUŽKY:

Hravá angličtina

každé úterý 13,45 - 14,30h.

 

Tvořivá dílna       

- sudá středa 13,45 - 14,30h.  (1.,2.tř.)

- lichá středa  13,45 - 14,30h.  (3.,4.,5.tř.)

 

 Vaření             

- sudé pondělí 13,45 - 14,30h. 


 Naše škola je zapojena do projektu  " OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL" a "MLÉKO DO ŠKOL"