Základní škola pro žáky se specifickými

poruchami učení Karlovy Vary

Vážení rodiče,
všechny Vás moc zdravím a posílám závazné informace k začátku školního roku.

1. Vstup do budovy a pohyb ve společných prostorách pouze se zakrytými ústy a
nosem! Týká se všech bez výjimky. Ve třídě otestovaní nemusí!
2. Naprostý zákaz vstupu do školy osobám s příznaky infekčního onemocnění!
3. Omezení pohybu cizích osob po budově školy na minimum
(tedy i zák.zástupců – v odůvodněných případech a po dohodě s prac.školy možné).
4. V případě změny tel. čísla prosím o jeho aktualizaci u třídní učitelky!
Testování – 1.9. - 2.-5.roč. (2.9. - 1.roč.), 6.9. - 1.-5.roč., 9.9. - 1.-5.roč.
- dále dle potřeby
- netestují se očkovaní, ti po prodělání nemoci (do 180 dnů), ti s platným
testem z odběrového místa (AG test 3 dny, PCR test 7 dnů) – nutno doložit!
- budeme používat Ag testy GENRUI - manuál na www.edu.cz/covid-19
- nechce-li se osoba testovat – ochrana dých. cest po celou dobu pobytu ve škole,
jíst odděleně od ostatních, necvičit ve vnitřních prostorách, nezpívat
- pozitivně testovaný Ž – do izolace –zák. zástupce (dále ZZ) si jej vyzvedne
- škola vydá žákovi potvrzení, že byl pozitivně testován a
informuje ZZ o nutnosti kontaktovat dět. prakt.lékaře
- návrat do školy – po negat. PCR testu (doklad)
- po ukončení izolace (potvrzení vydá dět. prakt. lékař)
Žák, který byl v předcházejících 2 dnech ve styku s pozitivně testovaným (přichází v úvahu
jen 9.9.) jde do karantény na dobu, dokud u pozitivně testovaného nařízený PCR test nákazu
potvrdí nebo vyvrátí.
V případě, že ji vyvrátí – Ž předloží potvrzení škole – škola informuje ostatní v karanténě a ti
se vrátí do školy.
V případě, že ji potvrdí – ZZ informuje bezodkladně školu.

Režim školní družiny (ráno i odpoledne) bude aktuálně upřesněn podle zájmu nejpozději 3.9.

Předem děkuji za spolupráci a pevně věřím, že v tomto školním roce budeme mít všichni
na práci klid a pohodu :o)

Mgr. Klára Píšová

 

POZOR! ZMĚNA ČASOVÉHO ROZVRHU HODIN!!!

 Z důvodů organizačních úprav ve školní jídelně ZŠ J.A.Komenského a na základě hygienických doporučení MŠMT, jsme museli přistoupit k úpravě časového rozvrhu jednotlivých vyučovacích hodin.

 otevření školy         7,30 hod.                 začátek vyučování   7,50 hod.

 1. vyuč. hod.             7,50 – 8,35
 2. vyuč. hod.             8,45 - 9,30
 3. vyuč. hod.             9,45 – 10,30
 4. vyuč. hod.           10,35 – 11,20

odchod na oběd   – 11,30                          přestávka na oběd – 11,30 – 12,15

 1. vyuč. hod.             12,15 – 13,00
 2. vyuč. hod.             13,05 – 13,50 (odpolední vyučování 5.roč.)

 Školní družina ráno 6,15 – 7,20       odpoledne 11,20 – 16,00          

Změny platí od 2.9.2020 do odvolání.

Případné následné úpravy z organizačních důvodů nevylučujeme.

 

  Bližší informace a soubory ke stažení:
  Čestné prohlášení o neexistenci nákazy
 

Naše škola

 

Základní informace o naší škole

 

Co se skrývá za názvem?

Jsme státní základní škola ( plníme RVP běžné základní školy, neplatí se žádné školné), a využíváme speciálních postupů a pomůcek.

Co nabízíme?

V klidném prostředí rodinné vilky ( Horní Drahovice, blízko lesa), na základě mnohaletých zkušeností (škola funguje už od roku 1971) pomáhají speciální pedagogové dětem překonávat četná úskalí plynoucí z toho, že každé dítě je jiné, ale požadavky školy jsou pro všechny stejné.

Naše nadstandartní péče zahrnuje:
 1. individuální přístup – maximálně 12 žáků ve třídě
 2. respektování osobního tempa a potřeb dítěte
 3. speciálně pedagogickou péči
  • dětem se věnují spec. pedagogové
  • využití speciálních postupů a pomůcek
  • odborná náprava spec. poruch učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie…)
  • individuální logopedická péče
 4. relaxační a nápravná cvičení v rámci vyučování i školní družiny
 5. výuku cizího jazyka od 3. ročníku
 6. vypracování domácích úkolů ve školní družině (nižší ročníky)
 7. využívání počítačové učebny, vybavené spec. výukovými a nápravnými programy
 8. školní kroužky
 9. účast na sportovních akcích v rámci kraje
 Šepty kolem školy


Vysvědčení za 1.pololetí se bude vydávat 31.1.2022, pololetní prázdniny budou v pátek 4.2.2022.

Jarní prázniny jsou od 14.3. do 18.3.2022.


 Naše škola je zapojena do projektu  " OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL" a "MLÉKO DO ŠKOL"