Základní škola pro žáky se specifickými

poruchami učení Karlovy Vary

Naše škola

Základní informace o naší škole

 

Co se skrývá za názvem?

Jsme státní základní škola ( plníme RVP běžné základní školy, neplatí se žádné školné), a využíváme speciálních postupů a pomůcek.

Co nabízíme?

V klidném prostředí rodinné vilky ( Horní Drahovice, blízko lesa), na základě mnohaletých zkušeností (škola funguje už od roku 1971) pomáhají speciální pedagogové dětem překonávat četná úskalí plynoucí z toho, že každé dítě je jiné, ale požadavky školy jsou pro všechny stejné.

Naše nadstandartní péče zahrnuje:
 1. individuální přístup – maximálně 12 žáků ve třídě
 2. respektování osobního tempa a potřeb dítěte
 3. speciálně pedagogickou péči
  • dětem se věnují spec. pedagogové
  • využití speciálních postupů a pomůcek
  • odborná náprava spec. poruch učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie…)
  • individuální logopedická péče
 4. relaxační a nápravná cvičení v rámci vyučování i školní družiny
 5. výuku cizího jazyka od 3. ročníku
 6. vypracování domácích úkolů ve školní družině (nižší ročníky)
 7. využívání počítačové učebny, vybavené spec. výukovými a nápravnými programy
 8. školní kroužky
 9. účast na sportovních akcích v rámci kraje
 Šepty kolem školy

TŘÍDNÍ SCHŮZKY se konají 21.listopadu 2019.


 ZÁJMOVÉ KROUŽKY:

začnou v říjnu, termíny budou upřesněny

Hravá angličtina

- úterý - Mgr. Vítová I.

 

Tvořivá dílna       

- středa  (1.,2.tř.) - Mgr. Nováčková M.

- čtvrtek (3.,4.,5.tř.) - Mgr. Veličková K

 

 Vaření             

- pondělí-Mgr.Lakatošová V.

 

Hudební kroužek

- pondělí-Mgr.Nedbalová A.

 

 

 

 

 


 Naše škola je zapojena do projektu  " OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL" a "MLÉKO DO ŠKOL"