Informace pro rodiče

Ranní školní družina  - otevřena od 6.15 hod.  

Odpolední  družina končí v 16.00 hod.

Třídní schůzky

Zahajovací ( společné)      - září 2016

Informativní ( individuální) -  ledna  a duben 2017 od 15.00 hod.

                                                  

Prázdniny

Podzimní
26. - 27. října 2016  ( čtvrtek a pátek )
Vánoční
23.prosince 2016 – 2.ledna 2017  (do školy se jde v pondělí  3.1.2017 )
Pololetní
 3. února 2017 - pátek
Jarní
6.2. - 12.2. 2017
Velikonoční
13.4.. - 14.4. 2017 ( čtvrtek a pátek, do školy se jde v úterý 18.4. 2017)
Letní
1.7.. - 31.8.2017

Stravování

Žáci naší školy se stravují ve školní jídelně při ZŠ J.A Komenského, kam odchází společně pod dozorem pedagogů. Na začátku každého měsíce žáci dostanou složenku, kterou je třeba uhradit do 10. téhož měsíce.

Odhlašování obědů si provádějí rodiče sami na tel č. 353 300 326 nebo  775 877 7807

Cena obědů se od ledna 2012 zvýšila o 2 Kč.
  • 1. stupeň - 21,00Kč
  • 2. stupen - 22,00Kč

Jídelní lístek je k nahlédnutí na stránkách : www.zskomenskeho-kv.cz

Dny otevřených dveří

  listopad 2016

  leden  2017  a květen  2017 - vždy od 8.00 h. do 16.00 h.

Zápis do 1. Třídy

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY se bude konat v dubnu od 14.00 hod. do 16.00 hod.,

ŠVP - Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Stáhnout všechny dokumenty ŠVP

Kontakt

Adresa:
Mozartova 7, 360 20, Karlovy Vary
Zřizovatel: magistrát města Karlovy Vary
E-mail:
zsdyslekticka.kv@seznam.cz
spc-vadyreci.kvary@seznam.cz
Telefon:
+420 353 224 241
Mobil:
+420 605 941 809

Fotogalerie 3.tř. - hrabání listí 2016

Call Send SMS Call from mobile Add to Skype You'll need Skype CreditFree via Skype