Pravidla pro přijetí

Vzhledem k našemu speciálnímu zaměření je podmínkou pro přijetí na naši školu doporučení školského poradenského zařízení( pedagogicko - psychologická poradna, speciálně - pedagogické centrum).

Přijímáme žáky do 1., 2., 3. i 4. ročníku (v případě volné kapacity) v průběhu celého roku. Závažnost poruchy se velmi často projevuje až během prvních dvou let školní docházky.

Zde platí pravidlo - ČÍM DŘÍVE, TÍM LÉPE !

Kontakt

Adresa:
Mozartova 7, 360 20, Karlovy Vary
Zřizovatel: magistrát města Karlovy Vary
E-mail:
zsdyslekticka.kv@seznam.cz
spc-vadyreci.kvary@seznam.cz
Telefon:
+420 353 224 241
Mobil:
+420 605 941 809

Fotogalerie Vlaštovkyáda 2018