Základní škola pro žáky se specifickými

poruchami učení Karlovy Vary

Informace pro rodiče

Ranní školní družina  - otevřena od 6.15 hod.  

Odpolední  družina končí v 16.00 hod.

 

Třídní schůzky

Zahajovací ( společné)      - 1.tř. - 13.9. 2018, ostatní třídy 25.9. 2018 od 16.00h.

Informativní ( individuální) -  22.listopadu 2018  a 25.duben 2019 od 15.00 hod.

Formulář ke stažení: Žádost o uvolnění z výuky

 

Prázdniny

Podzimní        29.-30. října 2017  ( čtvrtek a pátek )
Vánoční         22.prosince 2018 – 2.ledna 2019  (do školy se jde ve středu 3.1.2019 )
Pololetní        1. února 2019 - pátek
Jarní            18.2. -24.2. 2019
Velikonoční   18.4. 2019 čtvrtek a pátek je st. svátek
Letní             1.7. - 31.8.2019

Stravování

Žáci naší školy se stravují ve školní jídelně při ZŠ J.A Komenského, kam odchází společně pod dozorem pedagogů. Na začátku každého měsíce žáci dostanou složenku, kterou je třeba uhradit do 10. téhož měsíce.

Odhlašování obědů si provádějí rodiče sami na tel č. 353 300 326 nebo  775 877 7807.

Jídelní lístek je k nahlédnutí na stránkách : www.zskomenskeho-kv.cz

 

Dny otevřených dveří

  19. března a  4.dubna 2019 vždy od 11.00 h. do 16.00 hod.

 

Zápis do 1. Třídy

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY se bude konat 11.dubna 2019 od 14.00 hod. do 17.00 hod.,

Formuláže ke stažení potřebné pro zápis do naší šoly

Zápisní arch (PDF)Zápisní arch (PDF)

Dotazník pro rodiče (PDF)

Žádost o přijetí do ZŠ (PDF)

 

 

 

 Šepty kolem školy

Ve dnech 29.-.30.4.2019 je ředitelské volno

 

25.4.2019 se konají individuální třídní schůzky


 ZÁJMOVÉ KROUŽKY:

Hravá angličtina

každé úterý 13,45 - 14,30h.

 

Tvořivá dílna       

- sudá středa 13,45 - 14,30h.  (1.,2.tř.)

- lichá středa  13,45 - 14,30h.  (3.,4.,5.tř.)

 

 Vaření             

- sudé pondělí 13,45 - 14,30h. 


 Naše škola je zapojena do projektu  " OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL" a "MLÉKO DO ŠKOL"