Základní škola pro žáky se specifickými

poruchami učení Karlovy Vary

Pravidla pro přijetí

Vzhledem k našemu speciálnímu zaměření je podmínkou pro přijetí na naši školu doporučení školského poradenského zařízení( pedagogicko psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum).

Přijímáme žáky do 1., 2., 3. i 4. ročníku (v případě volné kapacity) v průběhu celého roku. Závažnost poruchy se velmi často projevuje až během prvních dvou let školní docházky.

Zde platí pravidlo - ČÍM DŘÍVE, TÍM LÉPE !

Personální obsazení

Ředitelka:
Mgr. Klára Píšová
Učitelky:
Mgr. Veronika Mikolášová
Mgr. Alena Nedbalová
Mgr. Martina Nováčková
Mgr. Kateřina Veličková
Mgr.  Ivana  Grundmannová
Vychovatelky:
Květoslava Masáková
Lenka Pechmanová
Vedoucí SPC:
Mgr. Dagmar Zdanovcová
logopedové : Mgr. Jiřina Benešová
                        Mgr. Marcela Čapková
                        Mgr. Hana     Václová   -  nyní na MD
                        Mgr. Zuzana  Vostřelová
                        Mgr. Renata  Svozilková

Kroužky

V naší škole budou otevřeny kroužky dle epid.situace

Školní družina

Pracovní doba školní družiny : ranní -  6:15 - 7:40h. a odpolední do 16.h.

Řád školní družiny (ke stažení v PDF)

ŠVP školní družiny (ke stažení v PDF)

Školní řád

Školní řád (ke stažení v PDF)

Pravidla pro hodnocení žáků (ke stažení v PDF)

 

 

Výroční zprávy

Výroční zprávy 2020-2021

Výroční zpráva 2019-2020 (v PDF)

GDPR (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

Ochrana osobních údajů (v PDF)

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program 2019-2020 (v PDF)


Kontakt

Adresa:
Mozartova 7, 360 20, Karlovy Vary
Zřizovatel: Statutární město Karlovy Vary

 

E-mail:
zsdyslekticka.kv@seznam.cz

 

spc-vadyreci.kvary@seznam.cz

 

Telefon:
+420 353 224 241

 

Mobil:
+420 605 941 809