Speciálně pedagogické centrum

Pro děti a žáky s VADAMI ŘEČI

Telefony:

 • 775 891 113
 • 351 161 312
 • 725 503 800
 • spc-vadyreci.kvary@seznam.cz

internetové stránky : www.vady-reci.cz

Objednávky na základě telefonické domluvy, nebo písemné žádosti.

S P C zajišťuje:

 1. Komlexní diagnostiku
  • speciálně pedagogickou
  • psychologickou
 2. Zpracování anamnézy
 3. Zpracování odborných zpráv a posudků pro integraci dětí a žáků se SVP
 4. Ambulantní reedukaci, terapii, stimulaci
 5. Poradenství
  • rodina
  • MŠ, ZŠ - metodická pomoc při vypracování IVP
  • kontrola podmínek integrace
  • kontrola podmínek integrace (kontrolní vyšetření)
  • odborné konzultace ve škol. zařízeních
 6. Metodické vedení - pedagogů ve školách (MŠ, ZŠ, …)
  • logopedických asistentů, preventistů
  • asistentů pedagogů
  • speciálních pedagogů
 7. Péči o děti cizinců

Kontakt

Adresa:
Mozartova 7, 360 20, Karlovy Vary
Zřizovatel: magistrát města Karlovy Vary
E-mail:
zsdyslekticka.kv@seznam.cz
spc-vadyreci.kvary@seznam.cz
Telefon:
+420 353 224 241
Mobil:
+420 605 941 809

Fotogalerie Zdravá pětka - zdravá výživa 2013